Over deze website

De website www.Runfitcheck.nl is ontwikkeld door VeiligheidNL en De Keuze Architecten, in samenwerking met de Atletiekunie.

De totstandkoming van deze website is gefinancierd binnen de subsidieaanvraag Sportblessurepreventie van het programma Vitaal van ZonMw.

Copyright © 2016 VeiligheidNL

Concept, ontwerp en technische realisatie: De Keuze Architecten BV i.s.m. Memento.

Niets uit deze uitgave mag op enige wijze worden (her)gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VeiligheidNL en de Atletiekunie.

Voorwaarden

Wie gebruik maakt van de informatie op deze site gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. VeiligheidNL en de Atletiekunie behouden zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud

De Stichting VeiligheidNL en de Atletiekunie zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. VeiligheidNL en de Atletiekunie streven ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kunnen VeiligheidNL noch de Atletiekunie garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. VeiligheidNL en de Atletiekunie aanvaarden daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze site.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zullen VeiligheidNL en de Atletiekunie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Cookies

Deze site maakt gebruik van functionele cookies en niet-functionele cookies, voor Google analytics en voor de Social Media sharebuttons. Als u niet wilt dat VeiligheidNL of de Atletiekunie deze gegevens verzamelen, verwijder de cookies dan uit uw browser. U kunt ook uw browser zo instellen dat cookies niet automatisch geaccepteerd worden. Let op: als u de instellingen te streng instelt, kan het zijn dat de websites van VeiligheidNL en andere websites niet goed meer werken.

Links naar andere sites

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. VeiligheidNL en de Atletiekunie zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en zijn evenmin aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan.